Illustrations from
Les merveilles de la science, vol. 4