Illustrations from
Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten