Illustrations from
Les merveilles de l'industrie, vol. 4